معرفی

مشخصات فردی

حامد نجف پور

نام - نام خانوادگی : حامد   نجف پور

پست الکترونیکی : najafpour@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معماری- معماری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : طراحی شهری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : معماری - معماری و طراحی شهری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه تکنولوژی مالزی (UTM)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معماری

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

حامد نجف پور
حامد نجف پور

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^